Skall Karlskoga BHK vara delaktiga i ett ev. SM arrangemang?

  • SM 2020 alternativt 2021? I Distriktet Värmland- Dals regi
  • Jag lovar, det är skojigt att vara en del i maskinerit, vilket härligt kamratskap det är, jag vet, har nämligen varit involverad i tre SM under åren. Draghund SM 1989, Bruks SM i Karlskoga 1991, Bruks SM i Sunne 2004 då distriktet.
  • Tänkbara platser: Skutberget Karlstad eller Kolsnäs Sunne Kan finnas fler alternativ? Många resor blir det.
  • Ca. 130-200 funktionärer går åt till arrangemanget
  • Vi är 20 lokalklubbar och ca.3 000 medlemmar i distriktet
  • Alla får hjälp med det man inte kan i förväg, det kommer att utses ansvariga personer för alla uppgifter.
  • Vi vet inte i nuläget vad Karlskoga får för eventuella uppdrag.
  • Alla kan hjälpa till med något, erfarna kunniga, eller inte erfarna, unga, gamla, det finns uppgifter för ALLA.

Vilka tänkbara uppgifter skall utföras:

PR-Info/Sponsring:            Förarbete, skaffa sponsorer, göra reklamblad, placera in försäljare i området, övrig reklam för SM arrangemanget

Boende/Camping:              Förarbete, ev. handha bokningar hur, när och var någon stans, funktionärs boende, mm.

Priser/Ceremonier:            Ordna inför kamratfest, bankett, organisera prisutdelningar, mm.

Sekretariat:                         Skrivare åt domare, resultat tavlan, kopiering, m.fl. enkla uppdrag

Spår:                                   Spårläggare, uppmärkning av påsläpps rutor, tillverka spår apporter, mm.

Sök:                                    Figuranter, uppmärkning av området, bygga gömslen, mm.

Rapport:                             Stations personal och skyttar, publikplatser, mm.

Skyddshundar:                   Figuranter, spårläggare, mm.

Uppletande:                        lägga ut föremål i uppletande området, fram och inropare, mm.

IPO:                                    Figuranter, spårläggare mm.

Mondioring:                       Figuranter, mm.

Mat och servering:             Kaffe och mat försäljning, grilla, göra smörgåsar, hålla rätt i serveringstälten, packa matlådor som skall ut i skogen, mm.

Material ansvar:                 Tävlings utrustning, utrustning och material som olika grupper har behov för, mm.

Tävlingsplaner:                  Uppbyggnad av hela området, avspärrningar mm.

Parkering:                          Skötsel, uppmärkning och organisera parkering på området, parkerings vakter, mm.

Transporter:  Skaffa lämpliga fordon, transportera och hänvisa tävlande och publik, transportera förnödenheter ut till olika tävlingsplatser i skogen, mm.

Jag vill att ni anmäler ert intresse för att delta tillsammans med oss övriga.

INTRESSE ANMÄLAN: senast 14 april eller helst direkt, till l.sanfridsson@telia.com eller SMS 072-550 23 45 Det är bara en intresse anmälan och inte på något sätt bindande. Bara så vi vet vart vi står när vi har möte i Distriktet, nu vecka 16?

Jag vill veta ert namn, E-post, mobil nr.

Tävlingssektorn: Lennarth Sanfridsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *