Viktig information till våra medlemmar

Hej Medlem!

Även för oss medlemmar är det bra att ibland bli påminda om vilken fantastisk klubb vi är med i, men också vad som faktiskt krävs för att vi ska kunna fortsätta att ha det så bra som vi har det i dag. Vår klubb är inget utan oss medlemmar – och därför är det viktigt att vi alla är beredda att ställa upp för varandra.

Styrelsens önskemål till dig som läser det här är att Du, när Du läst till punkt, funderar ordentligt på – finns det något jag skulle kunna bidra med för att vår klubb ska kunna bli ännu bättre?

Vad är Brukshundklubben?

Det kan finnas olika subjektiva uppfattningar om detta beroende på varje betraktares eller medlems erfarenheter. För många är det en klubb, som utbildar hundar och hundägare och det är detta som de flesta medlemmarna först kommer i kontakt med. En del fortsätter att utbilda sig och hundarna i olika färdigheter och börjar delta i olika tävlingsformer, som brukshundklubbarna arrangerar eller kanske fortsätter utbilda sig inom området tjänstehund.Den lokala brukshundklubben är ansluten till Svenska Brukshundklubben, som är en av flera klubbar inom Svenska Kennelklubben.

Målet för samtliga organisationer är att verka för:

utbildning av och kunskapsspridning om hundar och hundägande att främja avel av mentalt frisk, fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda hundar. Specifikt för Brukshundklubben är dess roll i samhället och totalförsvaret med utbildning av tjänstehundar.

Hur arbetar vi?

Den lokala Brukshundklubbens högsta beslutande organ är årsmötet och medlemsmötena. Årsmötet väljer en styrelse, som skall ansvara för klubbens verksamhet. Till sin hjälp utser styrelsen ledamöter i ett antal sektorer, som driver olika delar av verksamheten. Det utses också ledamöter i stödjande sektorer för trivsel och anläggning. För styrelsens ledamöter och sektorerna finns utarbetade arbetsbeskrivningar som anger hur arbetsuppgifterna fördelas. Totalt handlar det om ca 40 – 50 personer som har specificerade arbetsuppgifter inom klubben. Till detta kommer våra instruktörer. Arbetet är ideellt. Uppgifterna är stimulerande, men ska kombineras med arbete, familj, egna hundaktiviteter och vardagsbestyr i ett samhälle, som ställer allt högre krav på människan.

Hur fungerar det idag?

En förutsättning för att verksamheten skall kunna fortleva och utvecklas är att vi har en organisation, där vi kan täcka in alla arbetsuppgifter. Det har vi för närvarande inte. Vi saknar för närvarande ordförande och en ledamot i styrelsen samt ytterligare ca 10 personer i sektorer och andra funktioner. Detta innebär att vi för närvarande har en kapacitet på 75%. Bland annat är trivselsektorn vakant, vilket styrelsen har försökt täcka att täcka upp och sköta inköpen till köket.

Till detta kommer att styrelsen har ansvar för att genomföra anpassning till nya personuppgiftslagen. Att underlåta detta kan innebära sanktionsavgifter på 4% av årsomsättningen, vilket är mycket pengar för klubben. Att vi saknar ungdomssektor kan också komma att påverka bidraget från kommunen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *