Cornona

Information till deltagare på Svenska Brukshundklubbens arrangemang

Varje person som anmält sig till Svenska Brukshundklubbens arrangemang avgör själv om den vill delta eller inte på grund av smittorisken. Personer i riskgrupper som redan anmält sig till ett arrangemang, kan få anmälningsavgiften återbetald om man väljer att inte delta på grund av smittorisk. Detta ska då kunna styrkas med ett läkarintyg där det framgår att man är i en riskgrupp och bör avstå från liknande arrangemang. I övriga fall återbetalas ingen anmälningsavgift till personer som väljer att avstå från deltagande på grund av smittorisk.

Deltagare som själv eventuellt utsatt sig för smittorisk, till exempel genom att resa till länder eller områden där spridningen är stor, ska följa de riktlinjer som svenska myndigheter satt upp. Inkubationstiden är 14 dagar så om det finns en risk att du har utsatts för smitta ska en period på två veckors isolering övervägas.

I övrigt är det deltagarens personliga bedömning och ansvar som ligger till grund för om man deltar i Brukshundklubbens aktiviteter eller inte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *