Corona

Med anledning av begränsningar i
organiserad klubbverksamhet

Som ni säkert har läst har Svenska Kennelklubben gått ut med begränsningar i organiserad
klubbverksamhet för samtliga klubbar inom SKK, därför även Brukshundklubbens. Detta gäller all
inomhusverksamhet samt utomhusverksamhet med fler än tio deltagare med start idag. Ni kan ta del
av hela SBK:s information på www.brukshundklubben.se/corona.
Detta fick förbundet vetskap om tidigare idag så beskedet kom med kort varsel för oss alla.
Förbundet har väldigt få svar, men försöker stötta er arrangörer i så stor utsträckning som möjligt.
Detta mail går till er som har inplanerad verksamhet i helgen. Kanske har ni redan valt att ställa in
dessa verksamheter, vilket vi har full förståelse för. Planerar ni ändå genomföra är det viktigt att ni
försöker förhålla er till de nya begränsningarna. Vad gäller resandet kanske ni har både deltagare och
funktionärer som är på väg eller redan på plats. Låt sunt förnuft råda kring deras deltagande och
planera deras närvaro lite extra. Vi tror att ni gör bra avvägningar och tar ansvar för att smittrisken
minimeras. Här kommer några hjälpande riktlinjer:
• Försök att dela upp deltagarna i grupper så ni minimerar antalet personer som befinner sig
på samma plats samtidigt. T.ex. en del av deltagarna genomför verksamhet/kurs vid olika
tillfällen eller på skilda platser.
• Uppmana deltagare, medlemmar och funktionärer att respektera tider för att minimera
antalet personer som uppehåller sig på Brukshundklubbens område samtidigt.
• Bedriv ingen verksamhet eller samling i klubbstugan.
• Skylta upp områden, hänvisa personer till markerade samlingsplatser som är skilda från
varandra och informera i förväg om var personer ska ta vägen när de anländer.
• Ingen samlingsplats på parkeringen.
• Håll avstånd till varandra.
• Håll verksamheten utan publik, uppmana deltagarna att komma själva.
• Hänvisa till allmänna råd.
• Håll god hygien.
• Uppmana deltagare att ta med egen förtäring vi undviker servering.

Ytterligare information
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/03/radtill-arrangorer-och-medlemmar-med-anledning-av-covid-19/

Förbundet kommer att jobba vidare de närmaste dagarna med att hitta lösningar och svar. Löpande
information kommer att publiceras på brukshundklubben.se samt riktad information kring utbildning
presenteras på sbkutbildning.se och mailas ut till distrikten.
Vänligen
Med vänliga hälsningar

Therese Strate för utskottet Hundägarutbilding

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *