Årsmöte 2021

Välkomna till Årsmötet söndag 28 februari 

Plats: Digitalt via Zoom
Tid: 15.00-17.00

Anmälan till mötet ska ske enligt anvisningar nedan. Det kommer att skickas ut en länk till till de som har anmält sig till mötet tillsammans med årsmöteshandlingar.

Man kommer in i mötesportalen genom att klicka på länken. Ni behöver inte ha Zoom installerat. För att kunna justera röstlängden behöver Ni klicka på länken 15 min innan mötet startar. 

Anmälan årsmöte KBHK (google.com)

Varmt välkommen!