Årsmöte 2022-02-20

Årsmötet är bestämt till den 20 februari 2022 kl 15:00. Vi utgår ifrån att vi kan vara på klubben. Observera tider för motioner, valberedning mm under klubbfliken. Där kommer också årsmöteshandlingar att läggas efterhand.

Valberedningen har nu lämnat sitt förslag till styrelsen. Ni medlemmar har nu möjlighet att komma in till styrelsen med förslag på namn eller om du själv är intresserad. Det saknas förslag till vice ordförande och vice kassör. Förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Förslagen kan skickas till info@karlskogabhk.se.

Styrelsen 2022   
Valberedningens förslag    
 NamnValMandat
Ordförande: Anders JonssonOmval1 år
Vice ordförande: Vakant
Sekreterare: Anne-Lie GustavssonOmval2 år
Kassör: Jan HockartOmval2 år
Vice kassör: Vakant
Ledamot: Cissi ÅkerbergNyval1 år
Suppleant 1: Maria LiljaOmval2 år
Suppleant 3: Marina HallströmNyval2 år
Revisor: Ann-Britt NykvistOmval1 år
Revisor: Vakant
Revisorssupplant: Vakant
Revisorssuppleant: Vakant
Kvarstående mandattid   
Vice sekreterare: Stina Ericsson1 år
Suppleant 2: Margareta Svensson1 år

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *