Årsmöte 2022-02-20 kl 15:00

Tider:

Motioner till styrelsen senast

Valberedningens förslag klart och styrelsen tillhanda senast

Medlemmar lämnar in personförslag till till styrelsen fram till

Styrelsen överlämnar inkomna förslag till valberedningen

Kallelse till årsmötet

Handlingar till revisorerna

Revisionsberättelse till styrelsen

Årsmöteshandlingar publicerade

Årsmöte

2021-10-20

2021-11-15

2021-12-15

2021-12-22

2022-01-01

2022-02-03

2022-02-08

2022-02-13

2022-02-20

Underlag valberedning

Följande ledamöter ska väljas:

  • Ordförande för en tid av 1 år
  • V ordförande för en tid av 2 år
  • Sekreterare för en tid av 2 år
  • Kassör för en tid av 2 år
  • Ledamot för en tid av 1 år
  • Suppleant 2 för en tid av 2 år
  • Revisor för en tid av 1 år
  • Revisor för en tid av 1 år
  • Revisorssuppleant 1 för en tid av 1 år
  • Revisorssuppleant 2 för en tid av 1 år

Valberedningen har nu lämnat sitt förslag till styrelsen. Ni medlemmar har nu möjlighet att komma in till styrelsen med förslag på namn eller om du själv är intresserad. Det saknas förslag till vice ordförande och vice kassör. Förslagen skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Förslagen kan skickas till info@karlskogabhk.se.