Agilitysektorn

Vi ansvarar för samordning kring klubbens agilityverksamhet. Vi planerar och genomför olika aktiviteter, kurser och tävlingar inom agility.

Nina Frisell-Edvardsson
kennel@amerizells.com
070-324 15 68
.
Margareta Eklund
058632065@telia.com
070-571 11 65
.