Rallylydnadssektorn

Vi ansvarar för samordning kring klubbens rallylydnadsverksamhet. Vi planerar och genomför olika aktiviteter, kurser och tävlingar inom rallylydnad.

Anne-lie Gustafsson
(Sammankallande)
g_annelie@hotmail.com
073-2054747
Stina Ericson
stinaericson@telia.com
070-6015968
.
Margareta Svensson
maggan.svensson@hotmail.com
070-7476554, 0586-727272
.