Styrelse

Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöten finns i en pärm i klubbstugan. Står på hyllan nere i högre hörnet av stora lokalen och är markerad med styrelseprotokoll. I samma pärm hittar du även protokoll från sektorernas möten. Allt för att kunna hänga med vad som händer och är på gång.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder i regel en gång per månad, se datum nedan. Vi träffas alltid kl 19:00. Har du något förslag eller annat ärende som du vill att styrelsen tar upp? Vänligen ta kontakt med någon av oss i styrelsen.


Styrelse 2018

Ordförande VAKANT
Namn
Mail
telefonnummer
Sekreterare
Anna Hultkrantz
anna_e_j_h@hotmail.com
073-5554106
Kassör
Lotta Hermansson lottaherman@gmail.com
070- 749 10 86
Vice ordförande
Isabella Jonson jonssonisabella@hotmail.com
070 27 67 303
Vice Kassör
Jan Hockart
jan.hockart@outlook.com
070-5620794

 

Vice Sekreterare VAKANT
NAMN
mailadress:
Telefonnummer
Ledamot
Andreas Nilsson niccah@hotmail.com
0733-86 44 94
Suppleant 1
Stina Ericsson stinaericson@telia.com
070 60 15 968, 0586 72 31 35
Suppleant 2
Anne-lie Gustavsson g_annelie@hotmail.com
073 20 54 747
Suppleant 3
Teresa Kinnunen
teresas.kinnunen@gmail.com
070-2794009

Revisorer och revisorsuppleanter

Revisor
Anders Jonsson
andersjonzon@hotmail.com
0586-369 71, 070 65 34 223
Revisor
Jörn Andersén
jorngottebol@gmail.com
0586-377 62, 070-5377628


Valberedningen

Önskar du hjälpa till inom styrelse eller någon av våra sektorer är det dessa personer du kan vända dig till. De ansvar att ta fram förslag på personer till de olika förtroendeuppdragen inför kommande verksamhetsår.

Revisor
Anders Jonsson
andersjonzon@hotmail.com
0586-369 71, 070 65 34 223
Vakant
Jenny Fredriksson
jennyfredriksson@ymail.com
070 – 604 88 06