Styrelse

Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöten finns i en pärm i klubbstugan. Står på hyllan nere i högre hörnet av stora lokalen och är markerad med styrelseprotokoll. I samma pärm hittar du även protokoll från sektorernas möten. Allt för att kunna hänga med vad som händer och är på gång.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder i regel en gång per månad, se datum nedan. Vi träffas alltid kl 19:00. Har du något förslag eller annat ärende som du vill att styrelsen tar upp? Vänligen ta kontakt med någon av oss i styrelsen.


Styrelse 2019

Ordförande
Anders Jonsson andersjonzon@hotmail.com 0586-369 71, 070 65 34 223
Sekreterare
Anna Hultkrantz
anna_e_j_h@hotmail.com
073-5554106
Kassör
Jan Hockart
jan.hockart@outlook.com
070-5620794

Ledamot
Stina Ericsson stinaericson@telia.com
070 60 15 968, 0586 72 31 35
Vice Sekreterare
Anne-lie Gustavsson g_annelie@hotmail.com
073 20 54 747
Suppleant 1
Amanda Goodison 
amanda.goodison@hotmail.se
072-240 10 82

Revisorer och revisorsuppleanter


Valberedningen

Önskar du hjälpa till inom styrelse eller någon av våra sektorer är det dessa personer du kan vända dig till. De ansvar att ta fram förslag på personer till de olika förtroendeuppdragen inför kommande verksamhetsår.