Styrelse

Styrelseprotokoll

Protokoll från styrelsemöten finns i en pärm i klubbstugan. Står på hyllan nere i högre hörnet av stora lokalen och är markerad med styrelseprotokoll. I samma pärm hittar du även protokoll från sektorernas möten. Allt för att kunna hänga med vad som händer och är på gång.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder i regel en gång per månad, se datum nedan. Vi träffas alltid kl 19:00. Har du något förslag eller annat ärende som du vill att styrelsen tar upp? Vänligen ta kontakt med någon av oss i styrelsen.


Styrelse 2021

Ordförande
Anders Jonsson andersjonzon@hotmail.com 0586-369 71, 070 65 34 223

 

Kassör
Jan Hockart
jan.hockart@outlook.com070-5620794

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot
Stina Ericsson
stinaericson@telia.com
070 60 15 968, 0586 72 31 35

 

Sekreterare
Anne-lie Gustavsson
mailto: anneliegustavsson64@gmail.com
073 20 54 747

 

Ledamot
Margareta Svensson
070-7476554
maggan.svensson63@hotmail.com

Suppleant 1
Cissi Åkerberg
070-59308111
cissi.akerberg@gmail.com

Suppleant 2
Maria Lilja
070-6982844
maja.televinken@yahoo.se

Revisorer och revisorsuppleanter

Revisorer: Ann-Britt Nyquist och Jessica Myhre

 


Valberedningen

Önskar du hjälpa till inom styrelse eller någon av våra sektorer är det dessa personer du kan vända dig till. De ansvar att ta fram förslag på personer till de olika förtroendeuppdragen inför kommande verksamhetsår.

Kontakt:

Marina Hallström 
070-6359384
marina.hallstrom@glocalnet.net