Påskägget regler

Tävlingen går av stapeln på Annandag påsk

Tävlingsgrupp/klass.

Alla deltagare tävlar enligt Appellklass reglerna oavsett vilken klass man officiellt tävlar i

Domare

En (1) klass 2 B domare eller aspirant som utses av tävlingssektorn

Inbjudan och Anmälan.

Inbjudan finns på klubbens anslagstavlor, hemsida, facebook

Anmälningslistor sätts upp i klubbstugan (även annan hantering) senast fem (5) veckor före fastställt tävlingsdatum. Går även att anmäla via E-post: l.sanfridsson@telia.com

Anmälningstiden går ut på LÅNGFREDAGEN då anmälningslistorna tas ner/Avslutas.

De anmälda ska uppvisa medlemsbevis och vaccinationsintyg på tävlingsmorgonen, när de betalar startavgiften i sekretariatet.

För att tävlingen Påskägget skall genomföras måste minst tre (3) stycken ekipage vara anmälda och starta.

Poängberäkning.

Segrare blir den som har högsta poängen, därefter följer 2a och 3e placering

Vid lika poäng, placerar sig den i ordning som har flest betyg 10:or 9:or 8:or osv. vid lika även då sker lottdragning,

Priser.

Vinnaren får ett större påskägg, tvåan (2) får ett mindre, trean (3) får ytterligare ett mindre ägg alla fyllda med godis. Det är endast tre (3) deltagare som får pris

Startavgift.

Avgiften är samma som vid KM tävlingar (20 kr?) betalas senast vid anmälan på morgonen i sekretariatet.

Regler.

Enligt SBKs/SKK:s officiella regler.

Platsliggning och Framförgående utgår.

Oacceptabelt beteende skall anmälas enligt officiella regler

Undantag.

  • Platsliggning och framförgående utgår
  • Blandras får deltaga.
  • Löptik får deltaga, om möjlighet finns och avgörs av sektorn.

Reglerna är låsta i minst fem (5) år från nedan datum

Regler antagna vid Årsmöte/Klubbmöte den 5/2 -2017

Anmälnings lista Påskägget Finns i klubbstugan

tas ner Långfredagen den 30/3

Tävlingssektorn