Draghundsträning

Ovan facebookgrupp är en samlingsplats för oss draghundsintresserade. Det är ett forum som är tänkt att underlätta för oss medlemmar att sammanstråla våra egna träningar så man får lite träningssällskap. Alla hjärtligt välkomna till gruppen och alla är välkomna att delta på träningarna.

Öppenträning i Bråtenspåret
Under två kvällar i veckan har vi öppna träningstider i Bråtenspåret för våra medlemmar. Detta innebär egen träning där man själv tar ansvar för sitt träningsupplägg. Under barmarkssäsongen får vi köra cykel, scooter och vagn. Under vintersäsong vid snö och spårtillgång får vi köra skidor i den rödmarkerade delen av skidspåret (se karta).

Tisdagar 19:00-21:00
Torsdagar 19:00-21:00

Regler för öppenträningarna!

  • Träning med fordon endast tillåten vid barmark och på våra avsatta träningstider.
  • Vid träning ska skylt avseende ”draghundsträning pågår” ovillkorligen ställas ut mitt i spårstarten vid parkeringen. Skylten ligger under grunden vid trappan, är signalorange.
  • Vid snö och spårtillgång får vi köra skidor med hund längst den rödmarkerade delen av spåret(se karta). OBS Inga hjulfordon, löpning eller promenerande i skidspåren vid snötillgång!
  • Samtliga hundar ska hållas kopplade
  • Aktuellt medlemskort i Karlskoga Brukshundsklubb ska tas med och kunna uppvisas

Vi får åka på den rödmarkerade biten i spåret

Vi får åka på den rödmarkerade biten i spåret