MH

Här kan du hitta de MH (Mentalbeskrivningar) som planeras hos oss. Anmälan till dessa sker via SBK tävling. Genom att klicka på önskat datum i listan här nedan dirigeras du om och kan lägga din anmälan. Du når även våra en lista över våra MH i SBK tävling om du klickar här

Våra MH 2019

Inga planerade MH:n under 2019

Vad är MH?

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. De ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet.

Vilka är kraven på hunden för att delta?

  • Minst tolv månader gammal
  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
  • ID-märkt
  • Vaccinerad enligt gällande regler
  • Vara fullt frisk och inte löpa
  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden
  • Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efter uppvisande av intyg från utbildaren.