Årsmöte 2023 den 19 februari

Tidplan inför årsmötet:

Valberedning:

En förutsättning för att det ska finnas en klubb och en anläggning för utbildning, träning och tävling är att det finns valda funktionärer. Det är ett förtroende att bli tillfrågad om man vill kandidera till en funktionärsroll. Insatsen är inte betungande med långa formella möten utan brukar genomföras med god stämning över en kopp kaffe där alla kan bidraga med sina synpunkter. Valberedningen har tillfrågat ett antal personer men har ännu inte lyckats få någon att ställa upp. Valberedningens uppdrag skall redovisas den 15/11 och därefter har medlemmarna möjlighet att föreslå kandidater fram till den 15/12. Är du själv intresserad eller har Du förslag till medlem som kan vara intresserad eller lämplig att tillfråga meddela valberedningen:

Hanna Karlsson

hannaimkarlsson@gmail.com0707989189

Frida Karlsson

Fridajmkarlsson@gmail.com0724508585