Valberedning 2023

Har Du förslag till medlem som kan vara intresserad eller lämplig att tillfråga meddela valberedningen. Information och kontaktuppgifter finns under fliken ”Klubben/årsmöte”.

Årsmöte 2023-02-19

Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 2022-10-20. Motionerna skall vara skriftliga. Tidplan inför årsmötet och övrig information se ”Årsmöte” under fliken...