Extra medlemsmöte 28/5 kl. 19:00

Karlskoga brukshundklubb bjuder in till extra medlemsmöte vid klubbstugan i Fårfallet med anledning av att vi har en kandidat till kassörspositionen som föreslås väljas in till klubbens styrelse.


Passa gärna på att komma till stugan en stund innan både för att träna din hund och för att umgås med andra medlemmar.

Själva mötet förväntas pågå ca 30 minuter och fika finns.


Alla är varmt välkomna!!


Dagordning 240528
Extra medlemsmöte Karlskoga brukshundklubb

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Val av mötesordförande & protokollförare
  4. Val av två justerare tillika rösträknare
  5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av personer enligt §7 mom 2.
  6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
  7. Fastställande av dagordning
  8. Fyllnadsval av kassör (enligt valberedningens förslag
  9. Övriga frågor (för dialog men ej beslut)
  10. Mötets avslutande