Medlemsmöte

30/4 kl. 17.00

Karlskoga brukshundklubb bjuder in till medlemsmöte vid klubbstugan i
Fårfallet på Valborg. Vi umgås, fikar, firar vinnarna av Årets hundutmärkelserna
och planerar framtiden för vår fina klubb.
Vi hoppas att så många som möjligt vill komma till klubben vid 17.00 så
inleder vi med att tillsammans sortera och ”städa” i vår container vid
träningsplanerna.
Därefter tänder vi grillen (ca 18.00), slänger på ett par korvar, delar ut priser
till våra duktiga tävlingsekipage under föregående år och pratar framtid för
vår klubb. Se även separat dagordning.
Hinner du inte dyka upp till klockan 17.00 så är du välkommen att ansluta när
du har möjlighet.
Alla är varmt välkomna!!

Dagordning 240430
Medlemsmöte Karlskoga brukshundklubb

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av valda delegater och av
  personer enligt §7 mom 2.
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 8. Fastställande av dagordning
 9. Fyllnadsval av kassör
 10. Prisutdelning Årets hund-priser för 2023.
 11. Övriga frågor (för dialog men ej beslut)
 12. Mötets avslutande