Styrelse

Ordförande

Anna Hultkrantz

anna_e_j_h@hotmail.com 

073-555 41 06

Vice ordförande

Emma Lundberg

Webmaster för klubbens hemsida, önskemål eller frågor skickas till: webmaster@karlskogabhk.se

Sekreterare

Anne-Lie Gustavsson

Kassör

Alice Wallentinson

kassor@karlskogabhk.se

Ledamot

Stina Eriksson

Ledamot

Linda Nilsson

Ledamot

Ewa Fredriksson

Suppleant 1

Maria Lilja

Suppleant 2

Margareta Svensson

Suppleant 3

Marina Hallström