Trivselkommittén

Vi hjälper till med den allmänna trivseln på klubben. Bemannar och sköter café och mat vid olika arrangemang och öppna träningar.

Känner du att det skulle vara mysigt att vara en del av trivselteamet är all hjälp välkommet 🙂

Just nu vill vi uppmana alla sektorer att kontakta oss när ni planerar in något där ni behöver hjälp av oss. i har inte möjlighet att bevaka kalendern i köket dagligen

VAKANT
(sammankallande)
MAILADRESS
TELEFONNUMMER
VAKANT
MAILADRESS
TELEFONUMMER
VAKANT
MAILADRESS
TELEFONNUMMER