Trivselkommittén

Vi hjälper till med den allmänna trivseln på klubben. Bemannar och sköter café och mat vid olika arrangemang och öppna träningar.

Känner du att det skulle vara mysigt att vara en del av trivselteamet är all hjälp välkommet 🙂

Just nu vill vi uppmana alla sektorer att kontakta oss när ni planerar in något där ni behöver hjälp av oss. i har inte möjlighet att bevaka kalendern i köket dagligen

Lena Sanfridsson
(sammankallande)
l.sanfridsson@telia.com
0586-72 72 64
070 – 304 37 95
Siv Sjöqvist
sebbev8@spray.se
0586-444 16
073 – 616 39 25
Susanne Nielsen
susanne_nielsen@telia.com
070 – 270 04 49