Sektorer

Arbetet med  vår verksamheten är indelad i olika arbetsgrupper, eller som vi kalla det olika sektorer. Är du intresserad att själv hjälpa till med något eller har du någon ide?  Det kan vara stora som små saker så kontakta respektive sektor.