KM i barmarksdrag 2017

Vill påminna om att  vi i år kommer arrangera vårt KM i samband med klubbens stora hösttävling Halloweendraget.  För att delta i KM behöver du...