Lydnadskurs appellklass/startklass

Förkunskap hundägaren:
• ha grundläggande kunskaper om hur hundar lär sig
• ha förståelse för vikten av att ha en god relation med egna hunden
• ha kunskap om god hundhållning och ansvarsbestämmelser
• ha kunskap om hundens skötsel

 

Mål:
• Hundägaren ska efter genomförd kurs ha kunskap om lydnadsmomenten i appellklass
alt startklass och hur de lärs in och tränas

Innehåll:
Belöningsbaserad träning och dess principer
• utveckla belöningsvärde
• uppdelning av moment i delar
• hur delar av moment sätts ihop till färdigt moment
• att sätta ihop flera moment i en följd

Moment i appellklass alt startklass
• genomgång, diskussion, förevisning, inlärning och träning
• störningsträning

Tävling
• tävlingsregler
• tävlingsträning, förarens roll vid tävling, förberedelser inför tävling
• uppträdande vid tävling, etik och moralInnehåll:

Belöningsbaserad träning och dess principer
• utveckla belöningsvärde
• uppdelning av moment i delar
• hur delar av moment sätts ihop till färdigt moment
• att sätta ihop flera moment i en följd

Moment i appellklass alt startklass
• genomgång, diskussion, förevisning, inlärning och träning
• störningsträning

Tävling
• tävlingsregler
• tävlingsträning, förarens roll vid tävling, förberedelser inför tävling
• uppträdande vid tävling, etik och moral

Omfattning:
• Ca 18 tim teori och praktik fördelat på 6x inklusive avslutning med start Onsdag
2019-10-23 kl 17.30 vid klubbstugan

Pris: 950: – + eventuell medlemsavgift
Kursdeltagare: max 8 min 6 personer

Instruktör: Bengt-Olov Andersson, 070-998 85 61 bengt-olov.andersson@tele2.se
Assisten: Susanne Nielsen 070-270 04 49 susanne_nielsen@telia.com

*FULLSATT*

Kursen arrangeras i samarbete med