Valberedning 2023

Har Du förslag till medlem som kan vara intresserad eller lämplig att tillfråga meddela valberedningen. Information och kontaktuppgifter finns under fliken ”Klubben/årsmöte”.