Medlemsmöte 2023-04-30

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Röstlängd
 3. Val av justeringspersoner
 4. Fyllnadsval:
  1. Sammankallande i valberedningen + en ledamot
  1. Vice ordförande
  1. Vice kassör
  1. En ordinarie revisor
  1. Två revisorssuppleanter
 5. Övriga frågor
 6. Mötet avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *