Medlemsmöte 2023-04-30

Mötet börjar kl 14:00 därefter förtäring och aktiviteter
Dagordningen

  1. Fyllnadsval:
  2. Sammankallande i valberedningen + en ledamot
  3. Vice ordförande
  4. Vice kassör
  5. En ordinarie revisor
  6. Två revisorssuppleanter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.