Grönt kort Drag

Vad är ”Grönt kort”?
Grönt kort är en teoretisk utbildning för den som vill träna eller tävla inom draghundssporten. Utbildningens mål är att ge kunskap om hur man tränar på ett säkert sätt, regler och bestämmelser vid tävling, uppträdande på tävlingsplatsen samt nödvändig egenvård av hund. Kunskaper som är nödvändiga att ha när man motionerar sin hund med drag eller tränar för tävling. För att tävla är det ett krav att man har gått den här kursen.

Kurser
Vi arrangerar Grönt kort-kurser när vi har en grupp intresserade. När det finns en aktuell kurs annonseras den ut på hemsidan och vår facebooksida. Är du intresserad att gå en grönt kort kurs och du inte ser vi har någon på gång får du gärna skicka en intresseanmälan till oss i draghundssektorn så vi kan känna av intresset
Helgkurs grönt kort, 2-3/12. Klicka här för anmälan


Egna studier/distansutbildning
Finns det ingen aktuell kurs eller att ni inte har möjlighet att delta, så kan man även gå utbildningen med egenstudier på en distansutbildning. Man får då en dvd skiva med kursmaterial hemskickad som man ska studera för att slutligen avlägga ett kunskapsprov.Så här går du tillväga om du vill ta grönt kort med självstudier:

  • Beställ skivan Grönt kort grontkort@draghundsport.se
  • Betala in 100 kr på bankgiro: 5461-8897, ange namn och grönt kort
  • Registrera dig på draghundsport.se under fliken ”Medlemssidor/Bli medlem”.
  • När du känner dig redo så aktiveras provet på ”min sida”
  • Besvara frågorna, sök information och ta den tid du behöver. Missar du första gången så provar du igen osv.
  • Styrkt deltagande i motionsklass i tävling anordnad av klubb som är medlem i Svenska Draghundsportförbundet, detta sker via mail till SDSFs kansli, sdsf@draghundsport.se.

När provet är godkänt (minst 40 rätt av 50 frågor) registreras det i din profil.
Grönt kort kan registreras även om du inte har någon klubbtillhörighet. Då läggs du in på en inaktiv sida som visas först när du blivit medlem i någon klubb.

Frågor?
Om du har frågor eller synpunkter kring Grönt kort, tveka inte att ta >>kontakt<< med någon i sektorn.