Rasutvecklingssektorn (RUS)

Rasutvecklingssektorn, också kallad RUS-sektorn, verkar för att väcka intresse för sunda, mentalt och exteriört goda hundar. Detta gör vi genom att anordna mentalbeskrivningar (MH) och mentaltester samt genom att utbilda funktionärer inom området.Vill ni veta mer om mentalbeskrivning (MH) så besök Svenska brukshundklubben.

Martina Blom
(Sammankallande)
martina.blom@telia.com
070-624 10 59
Ulf Olsson
ulfo@spray.se
070-362 61 37
.
Maria Bergfalk-Olsson
ulfo@spray.se
073-586 12 48