Mentalitet

Mentalbeskrivningar (MH) och Mentaltest (MT)

Mentalbeskrivningar anordnas av SBKs lokalklubbar. Karlskoga BHK genomför för närvarande inte mentalbeskrivningar eller mentaltester. Ni hittar arrangörer och beskrivningstillfällen på SBK Tävling.

Ni kan läsa mer om mentalitet på SBKs hemsida.