Påskägget

PÅSKÄGGET måndag den 18/4-22
Appellklass moment utan platsliggning och Framförgående.
Regler se pärm i klubbhuset (Påskägget)
Sista anmälningsdag är  14/4-22. Listan tas ner den 15/4
Anmälan sker via lista på klubbens anslagstavla. 
Efteranmälan är ej tillåtet
Samling är klockan 10:00 vi klubbstugan
Obligatoriskt att uppvisa medlemskort och vaccination på tävlingsdagen.
Anmälnings avgift 20:- betalas till Swisch 123 14 762 17.
Ange påskägget + namn.
Hoppas vi ses Tävlingssektorn.